大Đại 毘Tỳ 盧Lô 舍Xá 那Na 成Thành 佛Phật 神Thần 變Biến 加Gia 持Trì 經Kinh 蓮Liên 華Hoa 胎Thai 藏Tạng 悲Bi 生Sanh 曼Mạn 荼Đồ 羅La 廣Quảng 大Đại 成Thành 就Tựu 儀Nghi 軌Quỹ 卷quyển 上thượng

供Cúng 養Dường 方Phương 便Tiện 會Hội 第đệ 一nhất

歸quy 命mạng 滿mãn 分phần 淨tịnh 法Pháp 身thân
毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 遍biến 照chiếu 智trí
開khai 敷phu 妙diệu 覺giác 光quang 明minh 眼nhãn
修tu 廣quảng 猶do 若nhược 青thanh 蓮liên 葉diệp


我ngã 今kim 依y 經Kinh 要yếu 略lược 說thuyết
自tự 利lợi 利lợi 他tha 悉tất 地địa 法pháp
真chân 言ngôn 次thứ 第đệ 方phương 便tiện 行hành
發phát 起khởi 信tín 解giải 勝thắng 妙diệu 門môn


先tiên 令linh 自tự 心tâm 離ly 塵trần 垢cấu
思tư 惟duy 諸chư 佛Phật 現hiện 於ư 前tiền
諦đế 想tưởng 自tự 身thân 在tại 其kỳ 所sở
虔kiền 誠thành 布bố 散tán 妙diệu 香hương 華hoa


種chủng 種chủng 勝thắng 妙diệu 莊trang 嚴nghiêm 具cụ
瞻chiêm 仰ngưỡng 本bổn 尊tôn 明minh 印ấn 法pháp
一nhất 心tâm 恭cung 敬kính 而nhi 作tác 禮lễ


作Tác 禮Lễ 方Phương 便Tiện 真Chân 言Ngôn 曰Viết

唵án曩nẵng 莫mạc 薩tát 嚩phạ 怛đát 他tha 蘖nghiệt 多đa迦ca 野dã 弭nhị 嚩phạ 吃cật 質chất多đa嚩phạ 日nhật 羅la滿mãn 娜na 南nam 迦ca 魯lỗ 弭nhị

由do 此thử 作Tác 禮Lễ 真Chân 實Thật 言Ngôn
即tức 能năng 遍biến 禮lễ 十thập 方phương 佛Phật
右hữu 膝tất 著trước 地địa 合hợp 爪trảo 掌chưởng
思tư 惟duy 說thuyết 悔hối 先tiên 罪tội 業nghiệp


我ngã 由do 無vô 明minh 所sở 積tích 集tập
身thân 口khẩu 意ý 業nghiệp 造tạo 眾chúng 罪tội
貪tham 欲dục 恚khuể 癡si 覆phú 心tâm 故cố
於ư 佛Phật 正Chánh 法Pháp 賢hiền 聖thánh 僧Tăng


父phụ 母mẫu 二nhị 師sư 善Thiện 知Tri 識Thức
及cập 以dĩ 無vô 量lượng 眾chúng 生sanh 所sở
無vô 始thỉ 生sanh 死tử 流lưu 轉chuyển 中trung
具cụ 造tạo 極cực 重trọng 無vô 盡tận 罪tội


親thân 對đối 十thập 方phương 現hiện 在tại 佛Phật
悉tất 皆giai 懺sám 悔hối 不bất 復phục 作tác


出Xuất 罪Tội 方Phương 便Tiện 真Chân 言Ngôn 曰viết

唵án薩tát 嚩phạ 播bá 波ba 薩tát 怖bố吒tra娜na 訶ha 曩nẵng 嚩phạ 日nhật 囉ra野dã娑sa 嚩phạ 賀hạ

南Nam 無mô 十thập 方phương 三tam 世thế 佛Phật三tam 種chủng 常thường 身thân 正Chánh 法Pháp 藏tạng

勝thắng 願nguyện 菩Bồ 提Đề 大đại 心tâm 眾chúng
我ngã 今kim 皆giai 悉tất 正chánh 歸quy 依y


歸Quy 依Y 方Phương 便Tiện 真Chân 言Ngôn 曰viết

唵án薩tát 嚩phạ 沒một 馱đà冒mạo 地địa 薩tát 怛đát 鑁măm設thiết 囉ra 赧nỏa 蘖nghiệt 車xa 弭nhị嚩phạ 日nhật 囉ra達đạt 麼ma頡hiệt 唎rị

我ngã 淨tịnh 此thử 身thân 離ly 諸chư 垢cấu
及cập 與dữ 三tam 世thế 身thân 口khẩu 意ý
過quá 於ư 大đại 海hải 剎sát 塵trần 數số
奉phụng 獻hiến 一nhất 切thiết 諸chư 如Như 來Lai


施Thí 身Thân 方Phương 便Tiện 真Chân 言Ngôn 曰viết

唵án薩tát 嚩phạ 怛đát 他tha 蘖nghiệt 多đa布bố 惹nhạ 鉢bát 囉ra嚩phạ 㗚lật 多đa曩nẵng 夜dạ 怛đát 麼ma南nam涅niết 哩rị夜dạ 哆đa 夜dạ 弭nhị薩tát 嚩phạ 怛đát 他tha 蘖nghiệt 多đa 室thất 者giả地địa 底để 瑟sắt 姹#擔đảm薩tát 嚩phạ 怛đát 他tha 蘖nghiệt 多đa惹nhạ 難nan 謎mê 阿a 味vị 設thiết 覩đổ

淨tịnh 菩Bồ 提Đề 心tâm 勝thắng 願nguyện 寶bảo
我ngã 今kim 起khởi 發phát 濟tế 群quần 生sanh
生sanh 苦khổ 等đẳng 集tập 所sở 纏triền 身thân
及cập 與dữ 無vô 知tri 所sở 害hại 身thân
救cứu 攝nhiếp 歸quy 依y 令linh 解giải 脫thoát
常thường 當đương 利lợi 益ích 諸chư 含hàm 識thức


發Phát 菩Bồ 提Đề 心Tâm 方Phương 便Tiện 真Chân 言Ngôn 曰viết

唵án冒mạo 地địa 唧tức 多đa母mẫu 怛đát 跛bả 娜na 夜dạ 弭nhị

十thập 方phương 無vô 量lượng 世thế 界giới 中trung
諸chư 正Chánh 遍Biến 知Tri 大đại 海hải 眾chúng
種chủng 種chủng 善thiện 巧xảo 方phương 便tiện 力lực
及cập 諸chư 佛Phật 子tử 為vi 群quần 生sanh
諸chư 有hữu 所sở 修tu 福phước 業nghiệp 等đẳng
我ngã 今kim 一nhất 切thiết 盡tận 隨tùy 喜hỷ


隨Tùy 喜Hỷ 方Phương 便Tiện 真Chân 言Ngôn 曰viết

唵án薩tát 嚩phạ 怛đát 他tha 蘖nghiệt 多đa本bổn 若nhã 惹nhạ 曩nẵng弩nỗ 暮mộ 捺nại 那na 布bố 闍xà 迷mê 伽già 三tam 暮mộ 捺nại 囉ra薩tát 叵phả羅la 儜nảnh 三tam 摩ma 曳duệ吽hồng

我ngã 今kim 勸khuyến 請thỉnh 諸chư 如Như 來Lai
菩Bồ 提Đề 大đại 心tâm 救cứu 世thế 者giả
唯duy 願nguyện 普phổ 於ư 十thập 方phương 界giới
常thường 以dĩ 大đại 雲vân 降giáng 法Pháp 雨vũ


勸Khuyến 請Thỉnh 方Phương 便Tiện 真Chân 言Ngôn 曰viết

唵án薩tát 嚩phạ 怛đát 他tha 蘖nghiệt 多đa睇thê 灑sái 儜nảnh 布bố 惹nhạ 迷mê 伽già 三tam 暮mộ 捺nại 囉ra薩tát 叵phả囉ra 儜nảnh 三tam 摩ma 曳duệ吽hồng

願nguyện 令linh 凡phàm 夫phu 所sở 住trú 處xứ
速tốc 捨xả 眾chúng 苦khổ 所sở 集tập 身thân
當đương 得đắc 至chí 於ư 無vô 垢cấu 處xứ
安an 住trụ 清thanh 淨tịnh 法Pháp 界Giới 身thân


奉Phụng 請Thỉnh 法Pháp 身Thân 方Phương 便Tiện 真Chân 言Ngôn 曰viết

唵án薩tát 嚩phạ 怛đát 他tha 蘖nghiệt 多đa捺nại 睇thê 灑sái 夜dạ 弭nhị薩tát 嚩phạ 薩tát 怛đát 嚩phạ係hệ 多đa 㗚lật 他tha野dã達đạt 磨ma 馱đà 覩đổ 悉tất 體thể底để 㗚lật 嚩phạ靺mạt 覩đổ

所sở 修tu 一nhất 切thiết 眾chúng 善thiện 業nghiệp
利lợi 益ích 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 故cố
我ngã 今kim 盡tận 皆giai 正chánh 迴hồi 向hướng
除trừ 生sanh 死tử 苦khổ 至chí 菩Bồ 提Đề


迴Hồi 向Hướng 方Phương 便Tiện 真Chân 言Ngôn 曰viết

唵án薩tát 嚩phạ 怛đát 他tha 蘖nghiệt 多đa涅niết 哩rị野dã 曩nẵng 囉ra布bố 惹nhạ 迷mê 伽già 三tam 暮mộ 捺nại 囉ra薩tát 叵phả囉ra 儜nảnh 三tam 摩ma 曳duệ吽hồng

身thân 隨tùy 所sở 應ứng 以dĩ 安an 坐tọa
分phân 明minh 諦đế 觀quán 初sơ 字tự 門môn
次thứ 當đương 結kết 三Tam 昧Muội 耶Da 印Ấn
所sở 謂vị 淨tịnh 除trừ 三tam 業nghiệp 道đạo


真chân 言ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 漫mạn 多đa 沒một 馱đà 南nam阿a 三tam 迷mê怛đát 哩rị三tam 迷mê三tam 麼ma 曳duệ娑sa 嚩phạ 賀hạ

纔tài 結kết 此thử 密mật 印ấn
能năng 淨tịnh 如Như 來Lai 地Địa
地địa 波Ba 羅La 蜜Mật 滿mãn
成thành 三tam 法Pháp 界Giới 道đạo


次thứ 結kết 法Pháp 界Giới 生sanh
密mật 慧tuệ 之chi 幖tiêu 幟xí
淨tịnh 身thân 口khẩu 意ý 故cố
遍biến 轉chuyển 於ư 身thân 分phần


彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 沒một 馱đà 南nam達đạt 磨ma 馱đà 睹đổ薩tát 嚩phạ婆bà 嚩phạ 句cú 唅hám

如như 法Pháp 界Giới 自tự 性tánh
而nhi 觀quán 於ư 自tự 身thân
為vì 令linh 彼bỉ 堅kiên 固cố
觀quán 自tự 執chấp 金kim 剛cang
結kết 金Kim 剛Cang 輪Luân 印Ấn


金Kim 剛Cang 薩Tát 埵Đóa 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 嚩phạ 日nhật 囉ra赧nỏa嚩phạ 日nhật 羅la怛đát 摩ma句cú 唅hám

諦đế 觀quán 我ngã 此thử 身thân
即tức 是thị 執chấp 金kim 剛cang
次thứ 擐hoàn 金kim 剛cang 甲giáp
當đương 觀quán 所sở 被bị 服phục
遍biến 體thể 生sanh 焰diễm 光quang


彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 嚩phạ 日nhật 羅la赧nỏa唵án 嚩phạ 日nhật 羅la迦ca 嚩phạ 遮già吽hồng

囉ra 字tự 色sắc 鮮tiên 白bạch
空không 點điểm 以dĩ 嚴nghiêm 之chi
如như 彼bỉ 髻kế 明minh 珠châu
置trí 之chi 於ư 頂đảnh 上thượng


所sở 積tích 眾chúng 罪tội 垢cấu
由do 是thị 悉tất 除trừ 滅diệt
福phước 慧tuệ 皆giai 圓viên 滿mãn
一nhất 切thiết 觸xúc 穢uế 處xứ


當đương 加gia 此thử 字tự 門môn
赤xích 色sắc 具cụ 威uy 光quang
焰diễm 鬘man 遍biến 圍vi 繞nhiễu


次thứ 為vi 降hàng 伏phục 魔ma
制chế 諸chư 大đại 障chướng 者giả
當đương 念niệm 大đại 護hộ 者giả
無vô 能năng 堪kham 忍nhẫn 明minh


真chân 言ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 薩tát 嚩phạ 怛đát 他tha 蘖nghiệt 帝đế 毘tỳ 藥dược薩tát 嚩phạ 佩bội 也dã 尾vĩ 蘖nghiệt 帝đế 弊tệ尾vĩ 濕thấp 嚩phạ目mục 契khế 弊tệ薩tát 嚩phạ 他tha唅hám 欠khiếm囉ra 吃cật 灑sái摩ma 訶ha 沫mạt 麗lệ薩tát 嚩phạ 怛đát 他tha 蘖nghiệt 多đa奔bôn 尼ni 也dã涅niết 左tả 帝đế吽hồng 吽hồng怛đát 羅la吒tra 怛đát 囉ra吒tra阿a 鉢bát 囉ra底để 訶ha 諦đế娑sa 嚩phạ 賀hạ

由do 纔tài 憶ức 念niệm 故cố
諸chư 毘tỳ 那na 夜dạ 迦ca
惡ác 形hình 羅la 剎sát 等đẳng
彼bỉ 一nhất 切thiết 馳trì 散tán
警cảnh 發phát 於ư 地địa 神thần
應ưng 說thuyết 如như 是thị 偈kệ


怛đát 鑁măm 泥nê 尾vĩ 娑sa 乞khất 叉xoa 部bộ 跢đa 悉tất 薩tát 嚩phạ 沒một 馱đà 曩nẵng 跢đa 易dị/dịch 南nam左tả 里lý 也dã曩nẵng 也dã 尾vĩ 勢thế 曬sái 數số 部bộ 密mật 播bá 囉ra 密mật 哆đa 速tốc 者giả 摩ma 囉ra 細tế 便tiện 演diễn怛đát 他tha 婆bà 蘖nghiệt 喃nẩm 舍xá 吉cát 也dã 僧tăng 呬hê 曩nẵng 跢đa 易dị 弩nỗ 怛đát 他tha 賀hạ 魔ma 囉ra 惹nhạ 演diễn 乞khất 㗚lật怛đát 嚩phạ 滿mãn 拏noa 攬lãm 歷lịch 洛lạc 佉khư 夜dạ 沒một 藥dược唅hám

地Địa 神Thần 持Trì 次Thứ 第Đệ 真Chân 言Ngôn 曰viết

唵án 部bộ 欠khiếm

灑Sái 淨Tịnh 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 沒một 馱đà 喃nẩm阿a 鉢bát 羅la底để 娑sa 謎mê誐nga 誐nga 曩nẵng 娑sa 謎mê三tam 滿mãn 多đa 弩nỗ 蘖nghiệt 帝đế鉢bát 羅la訖ngật 哩rị底để 尾vĩ 秫thuật 弟đệ達đạt 摩ma 馱đà 覩đổ 尾vĩ 戍thú 馱đà 𩕳nễ娑sa 嚩phạ 賀hạ

地địa 神thần 勸khuyến 請thỉnh 偈kệ 曰viết

諸chư 佛Phật 慈từ 愍mẫn 有hữu 情tình 者giả
唯duy 願nguyện 存tồn 念niệm 於ư 我ngã 等đẳng
我ngã 今kim 請thỉnh 白bạch 諸chư 賢hiền 聖thánh
堅Kiên 牢Lao 地Địa 天Thiên 并tinh 眷quyến 屬thuộc


一nhất 切thiết 如Như 來Lai 及cập 佛Phật 子tử
不bất 捨xả 悲bi 願nguyện 悉tất 降giáng 臨lâm
我ngã 受thọ 此thử 地địa 求cầu 成thành 就tựu
為vì 作tác 證chứng 明minh 加gia 護hộ 我ngã


持Trì 地Địa 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 沒một 馱đà 南nam薩tát 嚩phạ 怛đát 他tha 蘖nghiệt 多đa地địa 瑟sắt 吒tra曩nẵng 地địa 瑟sắt 恥sỉ帝đế阿a 佐tá 麗lệ尾vĩ 麼ma 麗lệ娑sa 麼ma囉ra 禰nể鉢bát 囉ra 訖ngật 哩rị底để 鉢bát 哩rị 輸du 睇thê娑sa 嚩phạ 賀hạ

大Đại 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 成Thành 佛Phật 神Thần 變Biến 加Gia 持Trì 經Kinh 菩Bồ 提Đề 幢Tràng 密Mật 印Ấn 幖Tiêu 幟Xí 祕Bí 密Mật 漫Mạn 荼Đồ 羅La 法Pháp 品Phẩm 一nhất

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn又hựu 復phục 宣tuyên 說thuyết入nhập 祕bí 密mật 漫mạn 荼đồ 羅la 法pháp

優ưu 陀đà 那na 曰viết

真chân 言ngôn 遍biến 學học 者giả
通thông 達đạt 祕bí 密mật 壇đàn
如như 法pháp 為vi 弟đệ 子tử
燒thiêu 盡tận 一nhất 切thiết 罪tội


壽thọ 命mạng 悉tất 焚phần 滅diệt
令linh 彼bỉ 不bất 復phục 生sanh
同đồng 於ư 灰hôi 燼tẫn 已dĩ
彼bỉ 壽thọ 命mạng 還hoàn 復phục


謂vị 以dĩ 字tự 燒thiêu 字tự
因nhân 字tự 而nhi 更cánh 生sanh
一nhất 切thiết 壽thọ 乃nãi 至chí
清thanh 淨tịnh 遍biến 無vô 垢cấu


以dĩ 十thập 二nhị 支chi 句cú
而nhi 作tác 於ư 彼bỉ 器khí
如như 是thị 三tam 昧muội 耶da
一nhất 切thiết 諸chư 如Như 來Lai


菩Bồ 薩Tát 救cứu 世thế 者giả
及cập 佛Phật 聲Thanh 聞Văn 眾chúng
乃nãi 至chí 諸chư 世thế 間gian
平bình 等đẳng 不bất 違vi 逆nghịch


解giải 此thử 平bình 等đẳng 誓thệ
祕bí 密mật 漫mạn 荼đồ 羅la
入nhập 一nhất 切thiết 法pháp 教giáo
諸chư 壇đàn 得đắc 自tự 在tại


我ngã 身thân 等đẳng 同đồng 彼bỉ
真chân 言ngôn 者giả 亦diệc 然nhiên
以dĩ 不bất 相tương 異dị 故cố
說thuyết 名danh 三tam 昧muội 耶da


現hiện 前tiền 觀quán 羅la 字tự
謂vị 淨tịnh 光quang 焰diễm 鬘man
赫hách 如như 朝triêu 日nhật 暉huy
念niệm 聲thanh 真chân 實thật 義nghĩa


能năng 除trừ 一nhất 切thiết 障chướng
解giải 脫thoát 三tam 毒độc 垢cấu
諸chư 法pháp 亦diệc 復phục 然nhiên
先tiên 自tự 淨tịnh 心tâm 地địa


復phục 淨tịnh 道Đạo 場Tràng 地địa
悉tất 除trừ 眾chúng 過quá 患hoạn
其kỳ 相tướng 如như 虛hư 空không
如như 金kim 剛cang 所sở 持trì


此thử 地địa 亦diệc 如như 是thị
住trụ 本bổn 尊tôn 瑜du 伽già
加gia 以dĩ 五ngũ 支chi 字tự
等đẳng 引dẫn 而nhi 運vận 想tưởng


即tức 同đồng 牟Mâu 尼Ni 尊Tôn
阿a 字tự 遍biến 金kim 色sắc
用dụng 作tác 金kim 剛cang 輪luân
加gia 持trì 於ư 下hạ 體thể


說thuyết 名danh 瑜du 伽già 座tòa
鑁măm 字tự 素tố 月nguyệt 光quang
在tại 於ư 霧vụ 聚tụ 中trung
加gia 持trì 自tự 臍tề 上thượng


是thị 名danh 大đại 悲bi 水thủy
囕lãm 字tự 初sơ 日nhật 暉huy
彤đồng 赤xích 在tại 三tam 角giác
加gia 持trì 本bổn 心tâm 位vị


是thị 名danh 智trí 火hỏa 光quang
唅hám 字tự 劫kiếp 災tai 焰diễm
黑hắc 色sắc 在tại 風phong 輪luân
加gia 持trì 白bạch 毫hào 際tế


說thuyết 名danh 自tự 在tại 力lực
佉khư 字tự 及cập 空không 點điểm
想tưởng 成thành 一nhất 切thiết 色sắc
加gia 持trì 在tại 頂đảnh 上thượng


故cố 名danh 為vi 大đại 空không
五ngũ 字tự 以dĩ 嚴nghiêm 身thân
威uy 德đức 矩củ 熾sí 然nhiên
滅diệt 除trừ 眾chúng 罪tội 業nghiệp


天thiên 魔ma 為vi 障chướng 者giả
見kiến 赫hách 奕dịch 金kim 剛cang
首thủ 中trung 百bách 光quang 王vương
安an 立lập 無vô 垢cấu 眼nhãn


觀quán 身thân 同đồng 如Như 來Lai
復phục 念niệm 滿mãn 足túc 句cú


曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 沒một 馱đà 喃nẩm阿a 鑁măm 囕lãm 唅hám 欠khiếm

安an 立lập 器khí 世thế 間gian
空không 風phong 最tối 居cư 下hạ
次thứ 觀quán 火hỏa 水thủy 地địa
是thị 輪luân 同đồng 金kim 剛cang


名danh 大đại 因nhân 陀đà 羅la
光quang 焰diễm 淨tịnh 金kim 色sắc
普phổ 皆giai 遍biến 流lưu 出xuất


爾nhĩ 時thời 薄Bạc 伽Già 梵Phạm
觀quán 察sát 大đại 眾chúng 會hội
告cáo 祕bí 密mật 主chủ 言ngôn
有hữu 法Pháp 界Giới 幖tiêu 幟xí


由do 是thị 嚴nghiêm 身thân 故cố
生sanh 死tử 中trung 巡tuần 歷lịch
於ư 如Như 來Lai 大đại 會hội
菩Bồ 提Đề 幢tràng 幖tiêu 幟xí


諸chư 天thiên 龍long 夜dạ 叉xoa
恭cung 敬kính 而nhi 受thọ 教giáo
初sơ 印ấn 佛Phật 三tam 昧muội
法Pháp 界Giới 及cập 法Pháp 輪luân


憩khế 伽già 歸quy 命mạng 合hợp
屈khuất 風phong 空không 輪luân 加gia
法Pháp 螺loa 虛hư 心tâm 合hợp
風phong 絞giảo 空không 輪luân 上thượng


吉cát 祥tường 願nguyện 蓮liên 華hoa
金kim 剛cang 大đại 慧tuệ 印ấn
摩ma 訶ha 如Như 來Lai 頂đảnh
慧tuệ 拳quyền 毫hào 相tướng 藏tạng


瑜du 伽già 持trì 鉢bát 相tướng
智trí 慧tuệ 手thủ 上thượng 舒thư
名danh 無vô 畏úy 施thí 者giả
下hạ 垂thùy 號hiệu 滿mãn 願nguyện


慧tuệ 拳quyền 舒thư 火hỏa 水thủy
智trí 者giả 成thành 佛Phật 眼nhãn
內nội 縛phược 風phong 輪luân 索sách
心tâm 印ấn 舒thư 火hỏa 輪luân


舒thư 水thủy 如Như 來Lai 臍tề
內nội 縛phược 舒thư 慧tuệ 水thủy
是thị 名danh 如Như 來Lai 腰yêu
如như 次thứ 習tập 真chân 言ngôn


大Đại 慧Tuệ 刀Đao 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 曼mạn 多đa 沒một 馱đà喃nẩm摩ma 賀hạ 朅khiết 伽già 尾vĩ 囉ra 惹nhạ達đạt 摩ma 珊san 捺nại 囉ra奢xa 迦ca 娑sa 訶ha 惹nhạ薩tát 得đắc 迦ca野dã 捺nại 㗚lật瑟sắt 恥sỉ 砌# 諾nặc 迦ca怛đát 他tha 蘖nghiệt 多đa 尾vĩ 目mục 吃cật 底để儞nễ 佐tá 多đa尾vĩ 囉ra 誐nga 達đạt 磨ma 儞nễ 惹nhạ 多đa 吽hồng

大Đại 法Pháp 螺Loa 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 沒một 馱đà喃nẩm暗ám

蓮Liên 華Hoa 座Tòa 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 沒một 馱đà喃nẩm阿a

金Kim 剛Cang 大Đại 慧Tuệ 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 縛phược 日nhật 羅la赧nỏa吽hồng

如Như 來Lai 頂Đảnh 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 沒một 馱đà喃nẩm吽hồng 吽hồng

如Như 來Lai 頂Đảnh 相Tướng 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 沒một 馱đà喃nẩm誐nga 誐nga 曩nẵng 難nan 多đa 娑sa 叵phả囉ra 儜nảnh尾vĩ 秫thuật 馱đà 達đạt 磨ma 儞nễ 惹nhạ 帝đế娑sa 嚩phạ 賀hạ

毫Hào 相Tướng 藏Tạng 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 沒một 馱đà喃nẩm阿a 唅hám 惹nhạ

大Đại 鉢Bát 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 曼mạn 多đa 沒một 馱đà喃nẩm婆bà

施Thí 無Vô 畏Úy 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 曼mạn 多đa 沒một 馱đà南nam薩tát 囉ra 他tha爾nhĩ 那na 爾nhĩ 那na佩bội 野dã 曩nẵng 奢xa 那na娑sa 嚩phạ 賀hạ

與Dữ 願Nguyện 滿Mãn 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 沒một 馱đà喃nẩm嚩phạ 囉ra 娜na 嚩phạ 日nhật 羅la怛đát 麼ma迦ca娑sa 嚩phạ 賀hạ

悲Bi 生Sanh 眼Nhãn 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 曼mạn 多đa 沒một 馱đà喃nẩm誐nga 誐nga 曩nẵng 嚩phạ 羅la 落lạc 吃cật 叉xoa儜nảnh迦ca 嚕rô 拏noa 摩ma 野dã怛đát 他tha 蘖nghiệt 多đa 作tác 吃cật 芻sô娑sa 嚩phạ 賀hạ

如Như 來Lai 索Sách 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 曼mạn 多đa 沒một 馱đà喃nẩm係hệ 係hệ 摩ma 賀hạ 播bá 奢xa鉢bát 囉ra娑sa 嘮lao 那na 哩rị 也dã薩tát 埵đóa 馱đà 睹đổ微vi 謨mô 訶ha 迦ca怛đát 他tha 蘖nghiệt 多đa地địa 目mục 吃cật 底để儞nễ 佐tá 多đa 娑sa 嚩phạ 賀hạ

如Như 來Lai 心Tâm 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 沒một 馱đà喃nẩm枳chỉ 攘nhương怒nộ嗢ốt 婆bà嚩phạ娑sa 嚩phạ 賀hạ

如Như 來Lai 臍Tề 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 沒một 馱đà喃nẩm阿a 沒một 㗚lật都đô 嗢ốt 婆bà嚩phạ娑sa 嚩phạ 賀hạ

如Như 來Lai 腰Yêu 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 曼mạn 多đa 沒một 馱đà喃nẩm怛đát 他tha 蘖nghiệt 多đa 三tam 婆bà 嚩phạ娑sa 嚩phạ 賀hạ

藏tạng 印ấn 虛hư 心tâm 合hợp
風phong 水thủy 屈khuất 入nhập 內nội
火hỏa 合hợp 空không 亦diệc 然nhiên
地địa 合hợp 令linh 少thiểu 屈khuất


普phổ 光quang 準chuẩn 大đại 界giới
二nhị 空không 屈khuất 入nhập 內nội
風phong 舒thư 如như 放phóng 光quang
火hỏa 屈khuất 如như 鉤câu 形hình


如Như 來Lai 甲giáp 如như 前tiền
舌thiệt 相tướng 二nhị 空không 入nhập
語ngữ 門môn 虛hư 中trung 合hợp
水thủy 風phong 移di 入nhập 內nội


牙nha 印ấn 風phong 入nhập 掌chưởng
辯biện 說thuyết 二nhị 風phong 輪luân
置trí 火hỏa 第đệ 三tam 節tiết
十Thập 力Lực 蓮liên 華hoa 合hợp


地địa 空không 屈khuất 入nhập 內nội
掌chưởng 內nội 節tiết 相tương 合hợp
念niệm 處xứ 風phong 捻nẫm 空không
開khai 悟ngộ 空không 持trì 水thủy


普Phổ 賢Hiền 如như 意ý 珠châu
蓮liên 合hợp 風phong 加gia 火hỏa
慈Từ 氏Thị 印Ấn 準chuẩn 前tiền
屈khuất 風phong 火hỏa 輪luân 下hạ


如Như 來Lai 藏Tạng 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 薩tát 嚩phạ 怛đát 他tha 蘖nghiệt 底để 弊tệ 㘕# 㘕# [口*落]# [口*落]#娑sa 嚩phạ 賀hạ

普Phổ 光Quang 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 沒một 馱đà喃nẩm入nhập 嚩phạ攞la 摩ma [口*履]# 儞nễ怛đát 他tha 蘖nghiệt 多đa 㗚lật 旨chỉ娑sa 嚩phạ 賀hạ

如Như 來Lai 甲Giáp 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 曼mạn 多đa 沒một 馱đà喃nẩm鉢bát 囉ra戰chiến 拏noa縛phược 日nhật 羅la入nhập 縛phược攞la尾vĩ 娑sa 普phổ囉ra 吽hồng

如Như 來Lai 舌Thiệt 相Tướng 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 曼mạn 多đa 沒một 馱đà喃nẩm怛đát 他tha 蘖nghiệt 多đa爾nhĩ 訶ha 嚩phạ薩tát 底để 也dã達đạt 麼ma 鉢bát 囉ra底để 瑟sắt 恥sỉ多đa娑sa 嚩phạ 賀hạ

如Như 來Lai 語Ngữ 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 漫mạn 多đa 沒một 馱đà 喃nẩm怛đát 他tha 蘖nghiệt 多đa 摩ma 訶ha 嚩phạ 吃cật 怛đát 囉ra尾vĩ 濕thấp 嚩phạ枳chỉ 孃nương曩nẵng 摩ma 護hộ 娜na 也dã娑sa 嚩phạ 賀hạ

如Như 來Lai 牙Nha 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 沒một 馱đà喃nẩm怛đát 他tha 蘖nghiệt 多đa 能năng 瑟sắt 吒tra 囉ra囉ra 娑sa 囉ra 娑sa 釳hất 囉ra參tham 鉢bát 囉ra博bác 迦ca薩tát 嚩phạ 怛đát 他tha 蘖nghiệt 多đa尾vĩ 灑sái 也dã 參tham 婆bà 嚩phạ娑sa 嚩phạ 賀hạ

如Như 來Lai 辯Biện 說Thuyết 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 曼mạn 多đa 沒một 馱đà喃nẩm阿a 振chấn 底để 也dã娜na 部bộ多đa路lộ 波ba 嚩phạ 僧Tăng 三tam 麼ma 哆đa 鉢bát 囉ra鉢bát 多đa尾vĩ 輸du 馱đà 娑sa 嚩phạ囉ra娑sa 嚩phạ 賀hạ

如Như 來Lai 持Trì 十Thập 力Lực 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 曼mạn 多đa 沒một 馱đà喃nẩm捺nại 奢xa 沫mạt 浪lãng 誐nga 達đạt 囉ra吽hồng 三tam 髯nhiêm娑sa 嚩phạ 賀hạ

如Như 來Lai 念Niệm 處Xứ 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 曼mạn 多đa 沒một 馱đà喃nẩm怛đát 他tha 蘖nghiệt 多đa 娑sa 麼ma 㗚lật底để薩tát 怛đát 嚩phạ係hệ 怛đát 嚩phạ毘tỳ 庾dữu嗢ốt 蘖nghiệt多đa誐nga 誐nga 曩nẵng 三tam 忙mang 三tam 麼ma娑sa 嚩phạ 賀hạ

一Nhất 切Thiết 法Pháp 平Bình 等Đẳng 開Khai 悟Ngộ 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 曼mạn 多đa 沒một 馱đà喃nẩm薩tát 嚩phạ 達đạt 麼ma 三tam 麼ma 多đa 鉢bát 囉ra鉢bát 多đa怛đát 他tha 蘖nghiệt 多đa 弩nỗ 蘖nghiệt 多đa娑sa 嚩phạ 賀hạ

普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 如Như 意Ý 珠Châu 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 曼mạn 多đa 沒một 馱đà喃nẩm參tham 麼ma 多đa 弩nỗ 蘖nghiệt 多đa 尾vĩ 囉ra 惹nhạ 達đạt 麼ma儞nễ 社xã 多đa摩ma 賀hạ 摩ma 賀hạ娑sa 嚩phạ 賀hạ

慈Từ 氏Thị 菩Bồ 薩Tát住trụ 發Phát 生Sanh 普Phổ 遍Biến 大Đại 慈Từ 三Tam 昧Muội說thuyết 自Tự 心Tâm 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 曼mạn 多đa 沒một 馱đà喃nẩm阿a 爾nhĩ 單đơn 惹nhạ 野dã薩tát 嚩phạ 薩tát 怛đát 嚩phạ奢xa 野dã 弩nỗ 蘖nghiệt 多đa娑sa 嚩phạ 賀hạ

時thời 佛Phật 住trụ 甘Cam 露Lộ 生Sanh 三Tam 昧Muội說thuyết 一Nhất 切Thiết 三Tam 世Thế 無Vô 閡Ngại 力Lực 明Minh 妃Phi 真Chân 言Ngôn 曰viết

怛đát 儞nễ 也dã他tha誐nga 誐nga 曩nẵng 三tam 謎mê阿a 鉢bát 囉ra底để 三tam 謎mê薩tát 嚩phạ 怛đát 他tha 蘖nghiệt 多đa 三tam 麼ma 跢đa 弩nỗ 蘖nghiệt 帝đế誐nga 誐nga 曩nẵng 三tam 摩ma嚩phạ 羅la 落lạc 乞khất 叉xoa嬭nễ娑sa 嚩phạ 賀hạ

無Vô 能Năng 害Hại 力Lực 明Minh 妃Phi 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 薩tát 嚩phạ 怛đát 他tha 蘖nghiệt 帝đế 毘tỳ 藥dược薩tát 嚩phạ 目mục 契khế 毘tỳ 藥dược阿a 三tam 迷mê鉢bát 羅la 謎mê阿a 者giả 隷lệ誐nga 誐nga 泥nê 娑sa 麼ma羅la 嬭nễ薩tát 嚩phạ 怛đát 囉ra弩nỗ 蘖nghiệt 帝đế娑sa 嚩phạ 賀hạ

嚴nghiêm 淨tịnh 佛Phật 國quốc 土độ
奉phụng 仕sĩ 諸chư 如Như 來Lai
諦đế 觀quán 香Hương 水Thủy 海Hải


大Đại 海Hải 真Chân 言Ngôn 曰viết

唵án 尾vĩ 摩ma 嚕rô 娜na 地địa 吽hồng

金Kim 剛Cang 手Thủ 持trì 華hoa

嚩phạ 嚩phạ 日nhật 羅la播bá 抳nê

以dĩ 妙diệu 蓮liên 華hoa 王vương
持trì 於ư 華hoa 藏tạng 界giới
最tối 初sơ 正chánh 覺giác 等đẳng
敷phu 置trí 曼mạn 荼đồ 羅la


密mật 中trung 之chi 祕bí 密mật
大đại 悲bi 胎thai 藏tạng 生sanh
及cập 無vô 量lượng 世thế 間gian
出xuất 世thế 漫mạn 荼đồ 羅la


彼bỉ 所sở 有hữu 圖đồ 像tượng
次thứ 第đệ 說thuyết 當đương 聽thính
四tứ 方phương 普phổ 周chu 匝táp
一nhất 門môn 及cập 通thông 道đạo


金kim 剛cang 印ấn 遍biến 嚴nghiêm
中trung 羯yết 麼ma 金kim 剛cang
其kỳ 上thượng 大đại 蓮liên 華hoa
妙diệu 色sắc 金kim 剛cang 莖hành


八bát 葉diệp 具cụ 鬚tu 蘂nhị
眾chúng 寶bảo 自tự 莊trang 嚴nghiêm
開khai 敷phu 含hàm 果quả 實thật
於ư 彼bỉ 大đại 蓮liên 印ấn


大đại 空không 點điểm 莊trang 嚴nghiêm
十thập 二nhị 支chi 生sanh 句cú
普phổ 遍biến 華hoa 臺đài 中trung
常thường 出xuất 無vô 量lượng 光quang


百bách 千thiên 眾chúng 蓮liên 繞nhiễu
其kỳ 上thượng 復phục 觀quán 想tưởng
大đại 覺giác 師sư 子tử 座tòa
寶bảo 王vương 以dĩ 校giáo 飾sức


在tại 大đại 宮cung 殿điện 中trung
寶bảo 柱trụ 皆giai 行hàng 列liệt
遍biến 有hữu 諸chư 幢tràng 蓋cái
珠châu 鬘man 等đẳng 交giao 絡lạc


垂thùy 懸huyền 妙diệu 寶bảo 衣y
周chu 匝táp 香hương 華hoa 雲vân
及cập 與dữ 眾chúng 寶bảo 雲vân
普phổ 雨vũ 雜tạp 華hoa 等đẳng


繽tân 紛phân 以dĩ 嚴nghiêm 地địa
諧hài 韻vận 有hữu 愛ái 聲thanh
而nhi 奏tấu 諸chư 音âm 樂nhạc
宮cung 中trung 想tưởng 淨tịnh 妙diệu


賢hiền 瓶bình 與dữ 閼át 伽già
寶bảo 樹thụ 王vương 開khai 敷phu
照chiếu 以dĩ 摩ma 尼ni 燈đăng
三tam 昧muội 總tổng 持trì 地địa


自tự 在tại 之chi 婇thể 女nữ
佛Phật 波Ba 羅La 蜜Mật 等đẳng
菩Bồ 提Đề 妙diệu 嚴nghiêm 華hoa
方phương 便tiện 作tác 眾chúng 伎kỹ


歌ca 詠vịnh 妙diệu 法Pháp 音âm
供cúng 養dường 諸chư 如Như 來Lai
以dĩ 我ngã 功công 德đức 力lực
如Như 來Lai 加gia 持trì 力lực


及cập 以dĩ 法Pháp 界Giới 力lực
普phổ 供cúng 養dường 而nhi 住trụ
次thứ 虛Hư 空Không 藏Tạng 轉chuyển 明minh
結kết 大Đại 輪Luân 壇Đàn 印Ấn
次thứ 眾chúng 色sắc 界giới 道đạo


囉ra 囕lãm 迦ca 麼ma 訶ha

觀quán 彼bỉ 中trung 胎thai 內nội
普phổ 光quang 淨tịnh 月nguyệt 輪luân
清thanh 淨tịnh 離ly 諸chư 垢cấu
中trung 有hữu 本bổn 尊tôn 形hình


妙diệu 色sắc 超siêu 三tam 界giới
綃tiêu 縠hộc 嚴nghiêm 身thân 服phục
寶bảo 冠quan 紺cám 髮phát 垂thùy
寂tịch 然nhiên 三tam 摩ma 地địa


輝huy 焰diễm 過quá 眾chúng 電điện
猶do 如như 淨tịnh 鏡kính 內nội
幽u 邃thúy 現hiện 真chân 容dung
喜hỷ 怒nộ 顯hiển 形hình 色sắc


操thao 持trì 與dữ 願nguyện 等đẳng
正chánh 受thọ 相tương 應ứng 身thân
明minh 了liễu 心tâm 無vô 亂loạn
無vô 相tướng 淨tịnh 法pháp 體thể


應ưng 願nguyện 濟tế 群quần 生sanh
以dĩ 八bát 曼mạn 荼đồ 羅la
眷quyến 屬thuộc 自tự 圍vi 遶nhiễu
次thứ 東đông 遍biến 知tri 印ấn


北bắc 方phương 觀Quán 自Tự 在Tại
南nam 置trí 金Kim 剛Cang 手Thủ
依y 涅niết 哩rị 底để 方phương
不Bất 動Động 如Như 來Lai 使sứ


風phong 方phương 勝Thắng 三Tam 世Thế
四tứ 方phương 四tứ 大đại 護hộ
初sơ 門môn 釋Thích 迦Ca 文Văn
第đệ 三tam 妙Diệu 吉Cát 祥Tường


南nam 方phương 除Trừ 蓋Cái 障Chướng
勝thắng 方phương 地Địa 藏Tạng 尊Tôn
龍long 方phương 虛Hư 空Không 藏Tạng
及cập 蘇tô 悉tất 眷quyến 屬thuộc


護hộ 世thế 威uy 德đức 天thiên
次thứ 第đệ 而nhi 分phân 布bố
次thứ 應ưng 執chấp 香hương 爐lô


淨Tịnh 治Trị 真Chân 言Ngôn 曰viết

唵án 蘇tô 悉tất 地địa 羯yết 哩rị 入nhập 嚩phạ 里lý 多đa 曩nẵng 喃nẩm 多đa 謨mô 囉ra 多đa曳duệ 入nhập 嚩phạ羅la 入nhập 嚩phạ 羅la 滿mãn 馱đà 滿mãn 馱đà賀hạ 曩nẵng 賀hạ 曩nẵng吽hồng 泮phấn 吒tra

不Bất 動Động 大Đại 明Minh 王Vương
去khứ 垢cấu 令linh 清thanh 淨tịnh
辟tịch 除trừ 使sử 光quang 顯hiển
及cập 護hộ 身thân 結kết 界giới


彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 曼mạn 多đa 嚩phạ 日nhật 羅la赧nỏa戰chiến 拏noa 摩ma 賀hạ 𡀔lộ 灑sái 儜nảnh娑sa 破phá吒tra 也dã吽hồng 怛đát 囉ra吒tra悍hãn 𤚥mâm

次thứ 以dĩ 印ấn 真chân 言ngôn
而nhi 請thỉnh 召triệu 眾chúng 聖thánh
諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 說thuyết
依y 本bổn 誓thệ 而nhi 來lai


定định 慧tuệ 內nội 成thành 拳quyền
慧tuệ 風phong 屈khuất 如như 鉤câu
隨tùy 召triệu 而nhi 赴phó 集tập


真chân 言ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 曼mạn 多đa 沒một 馱đà喃nẩm阿a 薩tát 嚩phạ 怛đát 囉ra鉢bát 囉ra底để 訶ha 諦đế怛đát 他tha 蘖nghiệt 黨đảng 矩củ 奢xa冒mạo 地địa 浙chiết 哩rị 也dã鉢bát 哩rị 布bố 囉ra 迦ca娑sa 嚩phạ 賀hạ

次thứ 示thị 三tam 昧muội 耶da
速tốc 滿mãn 無vô 上thượng 願nguyện
令linh 本bổn 真chân 言ngôn 主chủ
諸chư 明minh 歡hoan 喜hỷ 故cố


所sở 獻hiến 閼át 伽già 水thủy
如như 法pháp 已dĩ 加gia 持trì
奉phụng 諸chư 善Thiện 逝Thệ 者giả
用dụng 浴dục 無vô 垢cấu 身thân


次thứ 當đương 淨tịnh 一nhất 切thiết
佛Phật 口khẩu 所sở 生sanh 子tử


真chân 言ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 沒một 馱đà喃nẩm 誐nga 誐nga 曩nẵng 三tam 摩ma 三tam 摩ma 娑sa 嚩phạ 賀hạ

次thứ 奉Phụng 華Hoa 座Tòa 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 沒một 馱đà喃nẩm 阿a

而nhi 作tác 是thị 言ngôn

佉khư 字tự 大đại 空không 點điểm
而nhi 置trí 於ư 頂đảnh 上thượng
轉chuyển 身thân 作tác 薩tát 埵đóa
金kim 剛cang 種chủng 子tử 心tâm


遍biến 布bố 諸chư 支chi 分phần
諸chư 法pháp 離ly 言ngôn 說thuyết
以dĩ 具cụ 印ấn 真chân 言ngôn
即tức 同đồng 執chấp 金kim 剛cang


彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 漫mạn 多đa 嚩phạ 日nhật 羅la赧nỏa戰chiến 拏noa 摩ma 訶ha 嚕rô 灑sái 拏noa吽hồng

遍biến 身thân 被bị 服phục 甲giáp
次thứ 應ưng 一nhất 心tâm 作tác
摧tồi 伏phục 諸chư 魔ma 印ấn
真chân 語ngữ 共cộng 相tương 應ứng


慧tuệ 拳quyền 舒thư 風phong 輪luân
加gia 於ư 白bạch 毫hào 際tế
如như 毘Tỳ 俱Câu 胝Chi 形hình
纔tài 結kết 是thị 法pháp 故cố


當đương 見kiến 遍biến 此thử 地địa
金kim 剛cang 熾sí 焰diễm 光quang
能năng 除trừ 極cực 猛mãnh 利lợi
無vô 量lượng 天thiên 魔ma 軍quân


及cập 餘dư 為vi 障chướng 者giả
必tất 定định 皆giai 退thoái 散tán


怖Bố 魔Ma 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 沒một 馱đà喃nẩm摩ma 訶ha 沫mạt 羅la 縛phược [口*底]#捺nại 奢xa 嚩phạ 路lộ 嗢ốt 婆bà吠phệ摩ma 賀hạ 昧muội 怛đát 哩rị 也dã毘tỳ 庾dữu嗢ốt 蘖nghiệt[口*底]#娑sa 嚩phạ 賀hạ

次thứ 用dụng 難nan 堪kham 忍nhẫn
密mật 印ấn 明minh 結kết 護hộ
藏tạng 密mật 散tán 水thủy 輪luân
旋toàn 轉chuyển 指chỉ 十thập 方phương


是thị 名danh 結kết 大đại 界giới
用dụng 持trì 十thập 方phương 國quốc
能năng 令linh 悉tất 堅kiên 住trụ
是thị 故cố 三tam 世thế 事sự


悉tất 能năng 普phổ 護hộ 之chi
威uy 猛mãnh 無vô 能năng 覩đổ


大Đại 界Giới 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 曼mạn 多đa 沒một 馱đà喃nẩm薩tát 嚩phạ 怛đát 囉ra拏noa 蘖nghiệt 帝đế滿mãn 馱đà 野dã 徙tỉ 瞞man摩ma 訶ha 三tam 摩ma 耶da 涅niết 羅la 者giả帝đế娑sa 摩ma囉ra 嬭nễ阿a 鉢bát 囉ra底để 訶ha 帝đế馱đà 迦ca 馱đà 迦ca折chiết 囉ra 折chiết 囉ra滿mãn 馱đà 滿mãn 馱đà捺nại 奢xa 儞nễ 以dĩ羶thiên薩tát 嚩phạ 怛đát 他tha 蘖nghiệt 多đa弩nỗ 枳chỉ 惹nhạ帝đế鉢bát 囉ra嚩phạ 囉ra 達đạt 麼ma 臘lạp 馱đà 尾vĩ 惹nhạ 曳duệ婆bà 誐nga 嚩phạ 底để尾vĩ 矩củ 履lý 尾vĩ 矩củ 隷lệ麗lệ 嚕rô 補bổ 哩rị娑sa 嚩phạ 賀hạ

次thứ 略Lược 說Thuyết 真Chân 言Ngôn 曰viết

麗lệ 嚕rô 補bổ 哩rị 尾vĩ 矩củ [口*履]# 尾vĩ 矩củ 隷lệ 娑sa 嚩phạ 賀hạ

四tứ 方phương 四tứ 大đại 護hộ
無vô 畏úy 壞hoại 諸chư 怖bố
難nan 降hàng 伏phục 護hộ 者giả
無vô 堪kham 忍nhẫn 普phổ 護hộ


藏tạng 印ấn 水thủy 甲giáp 合hợp
散tán 舒thư 二nhị 風phong 輪luân
法Pháp 幢tràng 高cao 峯phong 觀quán
哀ai 愍mẫn 無vô 餘dư 眾chúng


帝Đế 釋Thích 方phương 華hoa 臺đài
嚩phạ 字tự 光quang 轉chuyển 成thành
無vô 畏úy 結kết 護hộ 者giả
金kim 色sắc 妙diệu 白bạch 衣y


面diện 現hiện 少thiểu 忿phẫn 怒nộ
手thủ 持trì 於ư 檀đàn 荼đồ
夜dạ 叉xoa 方phương 博bác 字tự
壞hoại 諸chư 怖bố 結kết 護hộ


素tố 衣y 潔khiết 白bạch 色sắc
手thủ 持trì 於ư 朅khiết 伽già
龍long 方phương 觀quán 索sách 字tự
轉chuyển 成thành 難nan 降hàng 伏phục


色sắc 如như 無vô 憂ưu 華hoa
朱chu 衣y 現hiện 微vi 笑tiếu
而nhi 觀quán 於ư 眾chúng 會hội
焰diễm 魔ma 方phương 唅hám 欠khiếm


成thành 無vô 勝thắng 結kết 護hộ
黑hắc 色sắc 玄huyền 服phục 衣y
毘tỳ 俱câu 眉mi 浪lãng 文văn
首thủ 戴đái 髮phát 髻kế 冠quan


光quang 照chiếu 眾chúng 生sanh 界giới
手thủ 持trì 檀đàn 荼đồ 印ấn
及cập 一nhất 切thiết 眷quyến 屬thuộc
皆giai 坐tọa 白bạch 蓮liên 華hoa


真chân 言ngôn 及cập 密mật 印ấn
如như 前tiền 已dĩ 開khai 示thị
門môn 門môn 二nhị 守thủ 護hộ
無vô 能năng 三tam 昧muội 拳quyền


舉cử 翼dực 輪luân 開khai 數số
智trí 拳quyền 心tâm 舒thư 風phong
猶do 如như 相tướng 擬nghĩ 勢thế
相tương 對đối 舉cử 慧tuệ 拳quyền
狀trạng 如như 相tương 擊kích 勢thế


不Bất 可Khả 越Việt 守Thủ 護Hộ 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 嚩phạ 日nhật 羅la赧nỏa訥nột 囉ra 馱đà哩rị 灑sái摩ma 賀hạ 𡀔lộ 灑sái 拏noa佉khư 捺nại 野dã 薩tát 鑁măm 娑sa 怛đát他tha 蘖nghiệt 多đa 然nhiên 矩củ 嚕rô娑sa 嚩phạ 賀hạ

相Tương 向Hướng 守Thủ 護Hộ 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 嚩phạ 日nhật 羅la赧nỏa係hệ 阿A 鼻Tị 目mục 佉khư 摩ma 賀hạ 鉢bát 囉ra戰chiến 拏noa佉khư 那na 野dã 緊khẩn 旨chỉ 羅la 也dã 徙tỉ三tam 麼ma 野dã 麼ma 弩nỗ 娑sa 麼ma囉ra娑sa 嚩phạ 賀hạ

塗Đồ 香Hương 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 沒một 馱đà 喃nẩm尾vĩ 輸du 駄đà 誐nga 度độ 納nạp 婆bà嚩phạ娑sa 嚩phạ 賀hạ

華Hoa 鬘Man 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 沒một 馱đà 喃nẩm摩ma 賀hạ 妹muội 怛đát 哩rị 也dã毘tỳ 廋sưu訥nột 蘖nghiệt 帝đế娑sa 嚩phạ 賀hạ

焚Phần 香Hương 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 沒một 馱đà 喃nẩm達đạt 麼ma 馱đà 怛đát 嚩phạ弩nỗ 蘖nghiệt 帝đế娑sa 嚩phạ 賀hạ

飲Ẩm 食Thực 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 沒một 馱đà 喃nẩm阿a 囉ra 囉ra 迦ca 囉ra 囉ra末mạt 隣lân 捺nại 娜na 弭nhị 沬muội 隣lân 捺nại 禰nể摩ma 賀hạ 沫mạt 瀝lịch娑sa 嚩phạ 賀hạ

燈Đăng 明Minh 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 沒một 馱đà 喃nẩm怛đát 他tha 蘖nghiệt 多đa 囉ra 脂chi娑sa 叵phả囉ra 儜nảnh 嚩phạ 婆bà 娑sa 曩nẵng誐nga 誐nga 猱nhu 娜na 哩rị 野dã娑sa 嚩phạ 賀hạ

虛Hư 空Không 藏Tạng 明Minh 妃Phi 普Phổ 供Cúng 養Dường 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 薩tát 嚩phạ 怛đát 他tha 蘖nghiệt 帝đế [口*驃]#尾vĩ 濕thấp 嚩phạ目mục 契khế 弊tệ薩tát 縛phược 他tha 欠khiếm嗚ô 娜na 蘖nghiệt 帝đế 薩tát 叵phả囉ra 係hệ 𤚥mâm誐nga 誐nga 娜na 劍kiếm 娑sa 嚩phạ 賀hạ

毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 位vị
及cập 行hành 者giả 所sở 居cư
皆giai 有hữu 海hải 會hội 眾chúng
圍vi 繞nhiễu 端đoan 嚴nghiêm 位vị
讚tán 王vương 如như 後hậu 述thuật
七thất 遍biến 誦tụng 說thuyết 之chi


讚tán 曰viết

阿a 娑sa 麼ma 左tả 攞la 怛đát 多đa 娑sa [口*(隸-木+上)]# 達đạt 弭nhị 拏noa迦ca 嚕rô 拏noa 怛đát 麼ma迦ca 惹nhạ 蘖nghiệt 底để 耨nậu 㑢# 賀hạ 哩rị 拏noa阿a 娑sa 滿mãn 多đa 薩tát 嚩phạ 麌ngu 拏noa 悉tất 地địa 曩nẵng 以dĩ 努nỗ阿a 麼ma 邏la 左tả 邏la 娑sa 麼ma 嚩phạ 囉ra 蘖nghiệt 囉ra達đạt 弭nhị 拏noa誐nga 誐nga 儞nễ 薩tát 謨mô 跛bả 麼ma 蘖nghiệt 多đa 寧ninh 尾vĩ 地địa 野dã底để麌ngu 拏noa 麗lệ 迦ca 哩rị 女nữ 蘖nghiệt 抳nê 枳chỉ 比tỉ 也dã枲tỉ 弭nhị 劍kiếm娑sa 普phổ囉ra 薩tát 嚩phạ馱đà 覩đổ 嚩phạ 囉ra 悉tất 地địa 娑sa 地địa 數số尾vĩ 誐nga 妬đố 跛bả 弭nhị 數số 阿a 娑sa 滿mãn 多đa 悉tất 地địa 數số薩tát 怛đát 跢đa 麼ma 邏la 迦ca 嚕rô 拏noa 尾vĩ 迦ca 妬đố 悉tất 體thể跢đa鉢bát 囉ra抳nê 馱đà 曩nẵng 悉tất 地địa 阿a 儞nễ 嚧rô 馱đà 達đạt 麼ma 跢đa惹nhạ 誐nga 妬đố 囉ra 他tha娑sa 馱đà 曩nẵng 跛bả 啷# 素tố 半bán 底để 甯ninh娑sa 多đa 多đa 尾vĩ 囇lệ 嚧rô 左tả 儞nễ 訖ngật 哩rị播bá 摩ma 賀hạ 怛đát 麼ma迦ca曩nẵng 儞nễ 𡀔lộ 馱đà 擔đảm 迦ca 魯lỗ 拏noa 娑sa 囉ra 娑sa 哩rị 劍kiếm物vật 哩rị惹nhạ 底để 怛đát 𡃤#路lộ 迦ca 嚩phạ 囉ra 悉tất 地địa 那na 以dĩ 迦ca阿a 弭nhị 跢đa 弭nhị 跢đa 底để 數số 素tố 娑sa 麼ma 跛bả 底để擔đảm 蘖nghiệt 井tỉnh素tố 蘖nghiệt 丼# 誐nga 多đa 澁sáp 嚩phạ比tỉ 阿a 護hộ 素tố 達đạt 麼ma 跢đa娑sa 麼ma 以dĩ 蘖nghiệt 囉ra悉tất 地địa 拶# 囉ra 娜na 多đa 那na 度độ 弭nhị左tả 囉ra 娜na 曩nẵng 儞nễ 蘖nghiệt 底để [墦-釆+(乞-乙+口)]# 迦ca 娜na 娑sa 娜na 娑sa 迦ca攞la 底để 𡃤#路lộ 拶# 囉ra 悉tất 地địa 娜na 以dĩ 迦ca 甯ninh 播bá娑sa 底để 哩rị特đặc 嚩phạ蘖nghiệt 底để 以dĩ 迦ca 阿a 曩nẵng 沒một 里lý跢đa 拽duệ 底để娑sa 怛đát多đa 娑sa 覩đổ嚩phạ 左tả 哩rị 琰diêm嚩phạ 囉ra 麼ma 蘖nghiệt 囉ra嚩phạ裕# 澁sáp 麼ma多đa 捨xả 囕lãm 抳nê 焰diễm補bổ 跛bả 妬đố 娑sa 弭nhị曩nẵng 他tha娑sa 跢đa嚲# 探thám 麼ma 怛đát 數số 蘖nghiệt 囉ra摩ma 賀hạ 沫mạt 阿a 𤚥mâm涅niết 哩rị灑sái 琰diêm惹nhạ 誐nga 捺nại 羅la拏noa 蘖nghiệt 丼# 娑sa 麼ma 蘖nghiệt 囕lãm怛đát 多đa 娑sa薩tát 嚩phạ 囉ra 他tha迦ca [啊-可+(嶙-山)]# 娑sa 麼ma 蘖nghiệt 囉ra涅niết 弭nhị 拏noa 弭nhị 儉kiệm 娜na 捨xả 素tố 娜na 弭nhị捨xả 素tố補bổ 拏noa 以dĩ曩nẵng 弭nhị 薩tát 嚩phạ 儞nễ 捨xả 素tố 沒một 淡đạm娑sa 滿mãn 多đa 訶ha 娜na 囉ra甯ninh 拏noa 怛đát 麼ma漸tiệm 室thất 者giả薩tát 怛đát 嚩phạ尾vĩ 沒một 淡đạm 布bố 惹nhạ 鉢bát 怛đát 麼ma 蘖nghiệt 底để君quân 鑁măm 覩đổ 薩tát 怛đát 嚩phạ誐nga 拽duệ 妬đố 拽duệ 他tha 淡đạm娑sa 跢đa他tha 蘖nghiệt 跢đa 散tán 惹nhạ 曩nẵng 野dã 地địa 秫thuật 地địa 野dã跢đa暗ám 嚲# 囉ra 嚩phạ呬hê 達đạt 麼ma 尾vĩ 竭kiệt 多đa 拽duệ 室thất 者giả囉ra 句cú 多đa 囉ra 薩tát 嚩phạ 尾vĩ 誐nga 覩đổ多đa 拽duệ 室thất 者giả娑sa 沒một 哩rị地địa 野dã擔đảm 薩tát 怛đát 嚩phạ呬hê 跢đa 野dã 曳duệ 鑁măm薩tát 嚩phạ 鉢bát 娑sa 滿mãn 多đa 迦ca [啊-可+(嶙-山)]# 娑sa 麼ma蘖nghiệt 囉ra誐nga 儼nghiễm 惹nhạ 誐nga 怛đát 麼ma具cụ 婆bà 劍kiếm嚩phạ 儞nễ 覩đổ 烏ô 曩nẵng 麼ma 薩tát 嚩phạ 怛đát 他tha 蘖nghiệt 底để娑sa 多đa 嚩phạ

若nhược 持trì 此thử 讚tán 王vương
所sở 樂nhạo 當đương 成thành 就tựu
復phục 次thứ 祕bí 密mật 主chủ
如Như 來Lai 漫mạn 荼đồ 羅la


猶do 如như 淨tịnh 圓viên 月nguyệt
內nội 現hiện 商thương 佉khư 色sắc
一nhất 切thiết 佛Phật 三tam 角giác
在tại 於ư 白bạch 蓮liên 華hoa


空không 點điểm 為vi 幖tiêu 幟xí
金kim 剛cang 印ấn 圍vi 繞nhiễu
從tùng 彼bỉ 真chân 言ngôn 主chủ
周chu 匝táp 於ư 光quang 明minh


佛Phật 坐tọa 道Đạo 樹thụ 下hạ
持trì 此thử 降hàng 四tứ 魔ma
號hiệu 名danh 遍biến 知tri 印ấn
能năng 具cụ 多đa 功công 德đức


生sanh 眾chúng 三tam 昧muội 王vương
次thứ 於ư 其kỳ 北bắc 維duy
導đạo 師sư 諸chư 佛Phật 母mẫu
光quang 曜diệu 真chân 金kim 色sắc


縞cảo 素tố 以dĩ 為vi 衣y
遍biến 照chiếu 猶do 日nhật 光quang
正chánh 受thọ 住trụ 三tam 昧muội
復phục 次thứ 七thất 俱câu 胝chi


佛Phật 母mẫu 菩Bồ 薩Tát 等đẳng
復phục 於ư 彼bỉ 南nam 方phương
大đại 勇Dũng 猛Mãnh 菩Bồ 薩Tát
大đại 安an 樂lạc 不bất 空không


金kim 剛cang 三tam 昧muội 寶bảo
救cứu 世thế 諸chư 菩Bồ 薩Tát
大đại 德đức 聖thánh 尊tôn 印ấn
號hiệu 名danh 滿mãn 眾chúng 願nguyện


真chân 陀đà 摩ma 尼ni 珠châu
住trụ 於ư 白bạch 蓮liên 上thượng


一Nhất 切Thiết 佛Phật 心Tâm 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 曼mạn 多đa 沒một 馱đà 喃nẩm暗ám 薩tát 嚩phạ 沒một 馱đà冒mạo 地địa 薩tát 怛đát 嚩phạ紇hột 哩rị捺nại 野dã儞nễ 也dã吠phệ 奢xa 儞nễ曩nẵng 莫mạc 薩tát 嚩phạ 尾vĩ 泥nê娑sa 嚩phạ 賀hạ

虛Hư 空Không 眼Nhãn 明Minh 妃Phi 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 沒một 馱đà 喃nẩm噞thiêm 誐nga 誐nga 曩nẵng 嚩phạ 囉ra 落lạc 訖ngật 叉xoa儞nễ誐nga 誐nga 曩nẵng 三tam 迷mê 曳duệ薩tát 嚩phạ 覩đổ 嗢ốt 蘖nghiệt哆đa避tị 娑sa 囉ra 三tam 婆bà 吠phệ入nhập 嚩phạ攞la 那na 目mục 伽già 難nan娑sa 嚩phạ 賀hạ

一Nhất 切Thiết 菩Bồ 薩Tát 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 曼mạn 多đa 沒một 馱đà 喃nẩm迦ca 薩tát 嚩phạ 他tha尾vĩ 麼ma 底để尾vĩ 枳chỉ 囉ra 儜nảnh達đạt 羅la 摩ma馱đà 睹đổ 涅niết 佐tá 多đa三tam 三tam 訶ha娑sa 嚩phạ 賀hạ

北bắc 方phương 觀Quán 自Tự 在Tại
祕bí 密mật 漫mạn 荼đồ 羅la
佛Phật 子tử 一nhất 心tâm 聽thính
普phổ 遍biến 四tứ 方phương 相tướng


中trung 吉cát 祥tường 商thương 佉khư
出xuất 生sanh 鉢bát 曇đàm 華hoa
開khai 敷phu 含hàm 果quả 實thật
承thừa 以dĩ 大đại 蓮liên 印ấn


光quang 色sắc 如như 皓hạo 月nguyệt
商thương 佉khư 軍quân 那na 華hoa
微vi 笑tiếu 坐tọa 白bạch 蓮liên
髻kế 現hiện 無Vô 量Lượng 壽Thọ


住trụ 普phổ 觀quán 三tam 昧muội
蓮liên 華hoa 部bộ 眷quyến 屬thuộc
最tối 西tây 第đệ 一nhất 置trí
馬Mã 頭Đầu 觀Quán 自Tự 在Tại


大đại 明minh 白bạch 身thân 等đẳng
多Đa 羅La 尊Tôn 菩Bồ 薩Tát
觀Quán 自Tự 在Tại 菩Bồ 薩Tát
毘Tỳ 俱Câu 胝Chi 菩Bồ 薩Tát


大Đại 勢Thế 至Chí 菩Bồ 薩Tát
蓮liên 華hoa 部bộ 發phát 生sanh
第đệ 二nhị 寂Tịch 留Lưu 明Minh
及cập 大Đại 吉Cát 祥Tường 明Minh


大Đại 吉Cát 祥Tường 大Đại 明Minh
如Như 意Ý 輪Luân 菩Bồ 薩Tát
耶Da 輸Du 陀Đà 羅La 妃Phi
窣Tốt 覩Đổ 波Ba 吉Cát 祥Tường


大Đại 隨Tùy 求Cầu 菩Bồ 薩Tát
白Bạch 處Xứ 尊Tôn 菩Bồ 薩Tát
大Đại 吉Cát 變Biến 菩Bồ 薩Tát
水Thủy 吉Cát 祥Tường 菩Bồ 薩Tát


不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 王Vương
豐Phong 財Tài 菩Bồ 薩Tát 等đẳng
白Bạch 身Thân 觀Quán 自Tự 在Tại
披Phi 葉Diệp 衣Y 菩Bồ 薩Tát


彼bỉ 右hữu 大đại 名danh 稱xưng
聖thánh 者giả 多Đa 羅La 尊Tôn
青thanh 白bạch 色sắc 相tương 雜tạp
中trung 年niên 女nữ 人nhân 狀trạng


合hợp 掌chưởng 持trì 青thanh 蓮liên
圓viên 光quang 靡mĩ 不bất 遍biến
暉huy 發phát 猶do 淨tịnh 金kim
微vi 笑tiếu 白bạch 鮮tiên 衣y


內nội 縛phược 竪thụ 空không 風phong
左tả 邊biên 毘Tỳ 俱Câu 胝Chi
手thủ 垂thùy 數sổ 珠châu 鬘man
三tam 目mục 持trì 髮phát 髻kế


尊tôn 形hình 猶do 皓hạo 素tố
圓viên 光quang 色sắc 無vô 主chủ
黃hoàng 赤xích 白bạch 相tương 入nhập
前tiền 印ấn 風phong 輪luân 交giao


次thứ 近cận 毘Tỳ 俱Câu 胝Chi
畫họa 得đắc 大Đại 勢Thế 尊Tôn
彼bỉ 服phục 商thương 佉khư 色sắc
大đại 悲bi 蓮liên 華hoa 手thủ


滋tư 榮vinh 而nhi 未vị 敷phu
圍vi 繞nhiễu 以dĩ 圓viên 光quang
明minh 妃phi 住trụ 其kỳ 側trắc
號hiệu 持trì 名danh 稱xưng 者giả


一nhất 切thiết 妙diệu 瓔anh 珞lạc
莊trang 嚴nghiêm 金kim 色sắc 身thân
執chấp 鮮tiên 妙diệu 華hoa 枝chi
左tả 持trì 鉢bát 胤dận 遇ngộ


密mật 印ấn 準chuẩn 明minh 王vương
上thượng 舉cử 風phong 輪luân 屈khuất
近cận 聖thánh 者giả 多Đa 羅La
住trụ 於ư 白Bạch 處Xứ 尊Tôn


髮phát 冠quan 襲tập 純thuần 白bạch
鉢bát 曇đàm 摩ma 華hoa 手thủ
定định 慧tuệ 虛hư 心tâm 合hợp
空không 水thủy 入nhập 月nguyệt 中trung


於ư 聖thánh 者giả 前tiền 作tác
大đại 力lực 持trì 明minh 王vương
晨thần 朝triêu 日nhật 暉huy 色sắc
白bạch 蓮liên 以dĩ 嚴nghiêm 身thân


赫hách 奕dịch 成thành 焰diễm 鬘man
吼hống 怒nộ 牙nha 出xuất 現hiện
利lợi 爪trảo 獸thú 王vương 髮phát
印ấn 如như 白Bạch 處Xứ 尊Tôn


移di 風phong 空không 輪luân 下hạ
相tương 去khứ 如như 穬quáng 麥mạch
地địa 藏tạng 內nội 為vi 縛phược
地địa 水thủy 空không 並tịnh 合hợp


觀Quán 自Tự 在Tại 菩Bồ 薩Tát 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 沒một 馱đà 喃nẩm娑sa 薩tát 嚩phạ 怛đát 他tha 蘖nghiệt 多đa 嚩phạ 路lộ 吉cát 多đa羯yết 嚕rô 儜nảnh 麼ma 野dã囉ra 囉ra 囉ra 吽hồng 惹nhạ娑sa 嚩phạ 賀hạ

多Đa 羅La 菩Bồ 薩Tát 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 沒một 馱đà 喃nẩm耽đam 羯yết 嚕rô 呶nao 嗢ốt 婆bà吠phệ多đa 隸lệ 多đa 哩rị 抳nê娑sa 嚩phạ 賀hạ

毘Tỳ 俱Câu 胝Chi 菩Bồ 薩Tát 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 沒một 馱đà 喃nẩm勃bột 哩rị薩tát 嚩phạ 婆bà 野dã 怛đát 羅la散tán 儜nảnh吽hồng 娑sa 叵phả吒tra 野dã娑sa 嚩phạ 賀hạ

大Đại 勢Thế 至Chí 菩Bồ 薩Tát 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 沒một 馱đà 喃nẩm三tam 髯nhiêm 髯nhiêm 索sách娑sa 嚩phạ 賀hạ

耶Da 輸Du 陀Đà 羅La 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 沒một 馱đà 喃nẩm琰diêm 野dã 輸du 駄đà 囉ra 野dã娑sa 嚩phạ 賀hạ

白Bạch 處Xứ 尊Tôn 菩Bồ 薩Tát 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 沒một 馱đà 喃nẩm半bán 怛đát 他tha 蘖nghiệt 多đa 尾vĩ 灑sái 野dã 三tam 婆bà 吠phệ鉢bát 娜na 麼ma忙mang 履lý 儞nễ娑sa 嚩phạ 賀hạ

賀Hạ 野Dã 紇Hột 哩Rị 嚩Phạ 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 沒một 馱đà 喃nẩm唅hám 吽hồng 佉khư 娜na 野dã 畔bạn 惹nhạ娑sa 叵phả吒tra 野dã娑sa 嚩phạ 賀hạ

地Địa 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 沒một 馱đà 喃nẩm訶ha 訶ha 訶ha素tố 怛đát 弩nỗ娑sa 嚩phạ

佛Phật 子tử 應ưng 諦đế 聽thính
次thứ 東đông 第đệ 三tam 院viện
施thí 願nguyện 金kim 剛cang 壇đàn
四tứ 方phương 相tương 均quân 普phổ


衛vệ 以dĩ 金kim 剛cang 印ấn
當đương 於ư 彼bỉ 中trung 作tác
火hỏa 生sanh 曼mạn 荼đồ 羅la
內nội 心tâm 復phục 安an 置trí


妙diệu 善thiện 青thanh 蓮liên 印ấn
智trí 者giả 漫mạn 殊thù 音âm
本bổn 真chân 言ngôn 圍vi 之chi
如như 法pháp 布bố 種chủng 子tử


而nhi 以dĩ 為vi 種chủng 子tử
復phục 於ư 其kỳ 四tứ 傍bàng
嚴nghiêm 飾sức 以dĩ 青thanh 蓮liên
圖đồ 作tác 勤cần 勇dũng 眾chúng


先tiên 安an 妙Diệu 吉Cát 祥Tường
其kỳ 身thân 欝uất 金kim 色sắc
五ngũ 髻kế 冠quan 其kỳ 頂đảnh
猶do 如như 童đồng 子tử 形hình


左tả 持trì 青thanh 蓮liên 華hoa
上thượng 表biểu 金kim 剛cang 印ấn
慈từ 顏nhan 遍biến 微vi 笑tiếu
坐tọa 於ư 白bạch 蓮liên 華hoa


妙diệu 相tướng 圓viên 普phổ 光quang
周chu 匝táp 互hỗ 暉huy 映ánh
而nhi 住trụ 佛Phật 加gia 持trì
神thần 力lực 三tam 昧muội 王vương


及cập 無vô 量lượng 眷quyến 屬thuộc
觀Quán 自Tự 在Tại 普Phổ 賢Hiền
對đối 面diện 護hộ 對đối 護hộ
惹nhạ 耶da 尾vĩ 惹nhạ 耶da


𡀇# 母mẫu 嚕rô 儞nễ 多đa
阿a 波ba 羅la 而nhi 多đa
北bắc 光Quang 網Võng 菩Bồ 薩Tát
次thứ 寶Bảo 冠Quan 菩Bồ 薩Tát


無Vô 垢Cấu 光Quang 菩Bồ 薩Tát
月Nguyệt 光Quang 明Minh 菩Bồ 薩Tát
五ngũ 髻kế 文Văn 殊Thù 等đẳng
烏Ô 波Ba 髻Kế 失Thất 儞Nễ


奉phụng 教giáo 諸chư 菩Bồ 薩Tát
文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 尊Tôn
漫Mạn 殊Thù 梨Lê 菩Bồ 薩Tát
文Văn 殊Thù 二nhị 使sứ 者giả


鉤câu 召triệu 四tứ 奉phụng 教giáo
竝tịnh 鉤câu 召triệu 菩Bồ 薩Tát
右hữu 光Quang 網Võng 菩Bồ 薩Tát
執chấp 持trì 眾chúng 寶bảo 網võng


寶bảo 冠quan 持trì 寶bảo 印ấn
左tả 蓮liên 無vô 垢cấu 光quang
青thanh 蓮liên 而nhi 未vị 敷phu
前tiền 印ấn 舒thư 微vi 屈khuất


計kế 設thiết 儞nễ 持trì 刀đao
慧tuệ 拳quyền 豎thụ 風phong 火hỏa
烏Ô 波Ba 計Kế 設Thiết 儞Nễ
前tiền 拳quyền 火hỏa 輪luân 戟kích


地địa 慧tuệ 持trì 幢tràng 印ấn
定định 拳quyền 地địa 水thủy 豎thụ
質Chất 多Đa 羅La 童Đồng 子Tử
右hữu 拳quyền 風phong 輪luân 杖trượng


召triệu 請thỉnh 風phong 為vi 鉤câu
次thứ 五ngũ 種chủng 奉phụng 教giáo
不Bất 思Tư 議Nghị 童Đồng 子Tử
定định 慧tuệ 內nội 縛phược 拳quyền


空không 風phong 豎thụ 相tương 合hợp
風phong 屈khuất 第đệ 三tam 節tiết
如như 是thị 五ngũ 使sứ 者giả
五ngũ 種chủng 奉phụng 教giáo 者giả


二nhị 眾chúng 共cộng 圍vi 繞nhiễu侍thị 衛vệ 無vô 勝thắng 智trí

文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 漫mạn 多đa 沒một 馱đà 喃nẩm瞞man 係hệ 係hệ 矩củ 摩ma 羅la 迦ca尾vĩ 目mục 吃cật 底để鉢bát 他tha 悉tất 體thể多đa娑sa 麼ma囉ra 娑sa 麼ma囉ra鉢bát 囉ra底để 然nhiên娑sa 嚩phạ 賀hạ

光Quang 網Võng 菩Bồ 薩Tát 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 沒một 馱đà 喃nẩm髯nhiêm 係hệ 係hệ 矩củ 摩ma 囉ra忙mang 野dã 蘖nghiệt 多đa 娑sa 嚩phạ婆bà 嚩phạ 悉tất 體thể 多đa娑sa 嚩phạ 賀hạ

無Vô 垢Cấu 光Quang 菩Bồ 薩Tát 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 沒một 馱đà 喃nẩm係hệ 矩củ 忙mang 囉ra尾vĩ 質chất 怛đát 囉ra蘖nghiệt 底để 矩củ 忙mang 囉ra 麼ma 弩nỗ 娑sa 麼ma羅la娑sa 嚩phạ 賀hạ

計Kế 設Thiết 尼Ni 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 沒một 馱đà 喃nẩm枳chỉ 履lý係hệ 係hệ 矩củ 忙mang 哩rị 計kế娜na 耶da 壤nhưỡng 難nan 娑sa 麼ma囉ra 娑sa 麼ma囉ra鉢bát 囉ra底để 然nhiên娑sa 嚩phạ 賀hạ

烏Ô 波Ba 計Kế 設Thiết 儞Nễ 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 沒một 馱đà 喃nẩm儞nễ 哩rị頻tần 娜na 野dã 壤nhưỡng 難nan係hệ 矩củ 忙mang 哩rị 計kế娑sa 嚩phạ 賀hạ

地Địa 慧Tuệ 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 沒một 馱đà 喃nẩm𠰘# 哩rị係hệ 娑sa 麼ma囉ra 壤nhưỡng 曩nẵng 計kế 覩đổ娑sa 嚩phạ 賀hạ

質Chất 怛Đát 囉Ra 童Đồng 子Tử 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 沒một 馱đà 喃nẩm弭nhị [口*履]# 質chất 多đa 羅la娑sa 嚩phạ 賀hạ

召Triệu 請Thỉnh 童Đồng 子Tử 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 沒một 馱đà 喃nẩm阿a 迦ca 囉ra 灑sái野dã薩tát 鑁măm 矩củ 嚕rô 阿a 然nhiên矩củ 忙mang 囉ra 寫tả娑sa 嚩phạ 賀hạ

不Bất 思Tư 議Nghị 童Đồng 子Tử 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 沒một 馱đà 喃nẩm阿a 尾vĩ 娑sa 麼ma野dã 儜nảnh 曳duệ娑sa 嚩phạ 賀hạ

行hành 者giả 於ư 左tả 方phương
次thứ 作tác 大đại 名danh 稱xưng
除trừ 一nhất 切thiết 蓋cái 障chướng
大đại 精tinh 進tấn 種chủng 子tử


謂vị 真chân 陀đà 摩ma 尼ni
住trụ 於ư 火hỏa 輪luân 中trung
翼dực 從tùng 端đoan 嚴nghiêm 眾chúng
當đương 知tri 彼bỉ 眷quyến 屬thuộc


悲Bi 愍Mẫn 慧Tuệ 菩Bồ 薩Tát
破Phá 惡Ác 趣Thú 菩Bồ 薩Tát
施Thí 無Vô 畏Úy 菩Bồ 薩Tát
賢Hiền 護Hộ 菩Bồ 薩Tát 等đẳng


不Bất 思Tư 議Nghị 菩Bồ 薩Tát
慈Từ 發Phát 生Sanh 菩Bồ 薩Tát
并tinh 折chiết 諸chư 熱nhiệt 惱não
祕bí 密mật 之chi 標tiêu 誌chí


次thứ 第đệ 應ưng 安an 布bố
名danh 稱xưng 除trừ 障chướng 尊tôn
住trụ 悲bi 力lực 三tam 昧muội
智trí 福phước 虛hư 心tâm 合hợp


地địa 水thủy 屈khuất 入nhập 月nguyệt
尊tôn 右hữu 除trừ 疑nghi 怪quái
內nội 縛phược 豎thụ 火hỏa 空không
寶bảo 瓶bình 置trí 一nhất 股cổ


施Thí 無Vô 畏Úy 菩Bồ 薩Tát
作tác 施thí 無vô 畏úy 手thủ
除Trừ 一Nhất 切Thiết 惡Ác 趣Thú
定định 慧tuệ 舒thư 合hợp 掌chưởng


救Cứu 護Hộ 慧Tuệ 菩Bồ 薩Tát
悲bi 手thủ 掌chưởng 在tại 心tâm
直trực 豎thụ 空không 向hướng 上thượng
大Đại 慈Từ 生Sanh 菩Bồ 薩Tát


慧tuệ 風phong 空không 持trì 華hoa
悲Bi 旋Toàn 潤Nhuận 右hữu 置trí
悲bi 念niệm 在tại 心tâm 上thượng
垂thùy 屈khuất 火hỏa 輪luân 指chỉ


除trừ 一nhất 切thiết 熱nhiệt 惱não
作tác 垂thùy 施thí 願nguyện 手thủ
甘cam 露lộ 水thủy 流lưu 注chú
遍biến 在tại 諸chư 指chỉ 端đoan


次thứ 不bất 思tư 議nghị 慧tuệ
以dĩ 無vô 畏úy 之chi 手thủ
空không 風phong 持trì 珠châu 狀trạng


除Trừ 一Nhất 切Thiết 蓋Cái 障Chướng 菩Bồ 薩Tát 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 沒một 馱đà 喃nẩm阿a 薩tát 怛đát 嚩phạ係hệ 多đa弊tệ 嗢ốt 蘖nghiệt多đa怛đát 藍lam怛đát 藍lam藍lam 藍lam娑sa 嚩phạ 賀hạ

除Trừ 疑Nghi 怪Quái 菩Bồ 薩Tát 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 沒một 馱đà 喃nẩm訶ha 娑sa 難nan 尾vĩ 麼ma 底để 制chế 諾nặc 迦ca娑sa 嚩phạ 賀hạ

施Thí 無Vô 畏Úy 菩Bồ 薩Tát 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 沒một 馱đà 喃nẩm囉ra 娑sa 難nan 阿a 佩bội 延diên 娜na 娜na娑sa 嚩phạ 賀hạ

除Trừ 一Nhất 切Thiết 惡Ác 趣Thú 菩Bồ 薩Tát 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 沒một 馱đà 喃nẩm特đặc 慒#娑sa 難nan 阿a 毘tỳ 庾dữu達đạt 攞la 抳nê薩tát 怛đát 嚩phạ馱đà 敦đôn娑sa 嚩phạ 賀hạ

救Cứu 護Hộ 慧Tuệ 菩Bồ 薩Tát 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 沒một 馱đà 喃nẩm尾vĩ 訶ha 娑sa 難nan 係hệ 摩ma 賀hạ 摩ma 賀hạ 娑sa 麼ma囉ra 鉢bát 囉ra底để 然nhiên娑sa 嚩phạ 賀hạ

大Đại 慈Từ 生Sanh 菩Bồ 薩Tát 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 沒một 馱đà 喃nẩm諂siểm 娑sa 嚩phạ制chế 妬đố 嗢ốt 蘖nghiệt多đa娑sa 嚩phạ 賀hạ

悲Bi 旋Toàn 潤Nhuận 菩Bồ 薩Tát 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 沒một 馱đà 喃nẩm閻diêm 迦ca 嚕rô 儜nảnh 沒một 曬sái 眤# 多đa娑sa 嚩phạ 賀hạ

除Trừ 一Nhất 切Thiết 熱Nhiệt 惱Não 菩Bồ 薩Tát 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 沒một 馱đà 喃nẩm縊ải 係hệ 嚩phạ 囉ra 娜na嚩phạ 囉ra 鉢bát 囉ra鉢bát 多đa娑sa 嚩phạ 賀hạ

不Bất 思Tư 議Nghị 慧Tuệ 菩Bồ 薩Tát 真Chân 言Ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 沒một 馱đà 喃nẩm污ô 薩tát 嚩phạ 捨xả 鉢bát 哩rị 布bố 囉ra 迦ca娑sa 嚩phạ 賀hạ

大Đại 毘Tỳ 盧Lô 舍Xá 那Na 成Thành 佛Phật 神Thần 變Biến 加Gia 持Trì 經Kinh 蓮Liên 華Hoa 胎Thai 藏Tạng 悲Bi 生Sanh 曼Mạn 荼Đồ 羅La 廣Quảng 大Đại 成Thành 就Tựu 儀Nghi 軌Quỹ 卷quyển 上thượng

唐Đường 法Pháp 全Toàn 撰Soạn
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 26/9/2018 ◊ Cập nhật: 26/9/2018
Đang dùng phương ngữ: BắcNam

古文 古Cổ 文Văn
AAA      
  Quyển: 1 2